Skip to main content

Applica deltok på Treffpunkt Tekreal på UiA

By September 6, 2017August 17th, 2018Applica Consulting

5 sept, UiA Campus Grimstad

Fakultetet for teknologi og realfag inviterte regionens nærings-, samfunns- og arbeidsliv til en dag for å presentere studiene og forskergruppene.
Her fikk vi høre at UiA er i stadig vekst med over 12700 studenter i 2016. Bachelor og Master programmene ble presentert og vi ser at UiA er meget imøtekommende og har mye å tilby til både studenter og næringsliv.

Vi ser også flere eksemper på at UiA evner å tilpasse seg etter både teknologitrender (f.eks CAIR, senter for kunstig intelligens) og næringslivets behov (f.eks byggfag går fra fokus på stål til betong).

Studieprogrammer for både Bachelor og Master ble presentert innenfor:
– Matematikk
– Bygg
– Multimedieteknologi
– Data / ICT
– Biologi
– Elektronikk
– Mekatronikk
– Bioingeniør
– Industriell Økonomi og Teknologiledelse

For oss i Applica som driver mye med software utvikling og embedded systemer er det særlig studieretningene Software Engineering og Elektronikk som er relevante. Samtidig ser vi at mange av de andre programmene også er meget relevante fordi de inneholder en egen fagdisiplin som i tillegg også er koblet mot software utvikling, f.eks Matematikk, Mekatronikk og Industriell Økonomi og Teknologiledelse.

Leave a Reply