Skip to main content
Category

Applica Consulting

Ny konsulent i Applica Consulting

By Applica ConsultingNo Comments

Jørn Bersvendsen begynner som konsulent i Applica Consulting 1. Mai 2018.

Jørn har bakgrunn innen kybernetikk og doktorgrad innen computer vision. Han har også bred erfaring med programvareutvikling, blant annet innen prosessindustri, GUI-utvikling og digital bildeanalyse.

Det blir spennende å få med Jørn på laget. Vi får styrket vår ekspertise innen programvareutvikling (C++, Python), samtidig som han tilfører oss solid kompetanse og erfaring på våre nye satsningsområder: data science, kybernetikk og robotikk, maskinsyn, maskinlæring og kunstig intelligens.

2 dagers workshop om EUs nye personvernregler – GDPR

By Applica ConsultingNo Comments

GDPR: The Preparation Masterclass – with Andy Malone

25. mai 2018 innføres EUs nye personvernforordning som norsk lov. Dette er den største endringen innen personvernlovgivning i Europa på over 20 år og alle norske virksomheter må forholde seg til de nye kravene. 

Applica og Worksoft har de siste to dagene deltatt på en intens 2 dagers workshop i Datasikkerhetsreguleringen (The General Data Protection Regulation – GDPR). De nye reglene er massive og her skal man virkelig vite hva man holder på. Alternativet kan bli bøter på opptil 4% av selskapets globale omsetning, eller opp til 20 millioner Euro.

Les mer i Datatilsynets veileder om hva som blir nytt og hva virksomheter kan gjøre for å forberede seg:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/

Applica deltok på Treffpunkt Tekreal på UiA

By Applica ConsultingNo Comments

5 sept, UiA Campus Grimstad

Fakultetet for teknologi og realfag inviterte regionens nærings-, samfunns- og arbeidsliv til en dag for å presentere studiene og forskergruppene.
Her fikk vi høre at UiA er i stadig vekst med over 12700 studenter i 2016. Bachelor og Master programmene ble presentert og vi ser at UiA er meget imøtekommende og har mye å tilby til både studenter og næringsliv.

Vi ser også flere eksemper på at UiA evner å tilpasse seg etter både teknologitrender (f.eks CAIR, senter for kunstig intelligens) og næringslivets behov (f.eks byggfag går fra fokus på stål til betong).

Studieprogrammer for både Bachelor og Master ble presentert innenfor:
– Matematikk
– Bygg
– Multimedieteknologi
– Data / ICT
– Biologi
– Elektronikk
– Mekatronikk
– Bioingeniør
– Industriell Økonomi og Teknologiledelse

For oss i Applica som driver mye med software utvikling og embedded systemer er det særlig studieretningene Software Engineering og Elektronikk som er relevante. Samtidig ser vi at mange av de andre programmene også er meget relevante fordi de inneholder en egen fagdisiplin som i tillegg også er koblet mot software utvikling, f.eks Matematikk, Mekatronikk og Industriell Økonomi og Teknologiledelse.