Applica Test & Certification AS tilbyr sertifisering og godkjenning av alarmforetak etter FG-201:1.

Etter 31.12.2015 skal alle foretak som prosjekterer installerer og vedlikeholder automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer sertifiseres etter FG-201. Reglene for sertifisering er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) med representanter fra forsikringsselskapene og andre deler av bransjen. Formålet med FG-regler for foretak er å sikre rutiner og nødvendig kompetanse i foretak som arbeider med automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer.

Sertifiseringen av IAS-foretak omfatter følgende områder:

  • Prosjektering, installasjon og kontroll for boligalarmanlegg (B) 
  • Prosjektering, installasjon og kontroll for næringsalarmanlegg (N)
  • Prosjektering, installasjon og kontroll av tåkesikringssystemer (T)
  • Konsulentforetak for prosjektering og kontroll av bolig- og næringsalarmanlegg

Krav til foretak:

  • Foretaket skal være sertifisert i henhold til FG-201.
  • Alle FG-ansvarlig(e) og FG-montør(er) må oppfylle FG-regler – krav til personell (FG-202).
  • Personell og foretak som faller innenfor definisjonen av Ekomloven og loven om vaktvirksomhet skal oppfylle disse lovene og ha utvidet vandelsattest på tilfredsstillende vandel etter vaktvirksomhetsloven.
  • Foretaket skal ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at kravene i kapittel 4 blir ivaretatt.
  • Foretaket må kunne vise til gyldig firmaattest og ansvarsforsikring.

Her finner du Regler for FG-innbrudd, søknadsskjema og vedlegg finnes på FG sine sider.

Utfylt og signert søknadsskjema samt vedlegg sendes på en av følgende måter:
Elektronisk: alarm@applica.no

Per post: til Applica Test & Certification, Postboks 325, 1301 Sandvika