Applica Robot Integration

Applica Robot Integration satser på roboter med maskinsyn

Lær mer om Applica Robot Integration

Utvikling av programvare for robotsystemer

Vi er eksperter på utvikling av programvare, og selv om moderne roboter er enkle å programmere kreves det integrasjoner med andre systemer for å dra nytte av roboten (kontrollsystemer, inn/ut signaler, sensorer, ERP-systemer osv)

En robotinstallasjon krever kompetanse og erfaring innen flere fagdisipliner som kontrollsystemer, mekatronikk, og programvare. I tillegg kreves risikovurdering, kost-nytte vurdering, planlegging og prosjektering. Dette er fagområder vi har solid kompetanse på gjennom flere år med utvikling av ulike systemer innenfor prosess, offshore-, militær- telekom og medisinsk industri.

Vi har samarbeidsavtale med Mechatronics Innovation Lab i Grimstad og kan gjennom dette gjøre forstudie og utprøving av robotkonsept før det investeres i selve roboten.

Open source eller hyllevare - ditt behov bestemmer

Vi ser en trend mot open source og åpne grensesnitt både innen programvare- og robot teknologi. Fordelen med open source er at tilpasningsmulighetene er store og lisenskosten er lav. Fordelen med hyllevare er at utviklingskosten kan bli lavere hvis det finnes ferdige løsninger som dekker behovet. Ved å velge roboter med åpne grensesnitt sikrer man at roboten enkelt kan integreres med andre systemer og eventuelt erstattes med en bedre og billigere robot i fremtiden.

Vi evner å kombinere det beste av begge verdener for å finne løsningen som dekker akkurat ditt behov til riktig tid, kost, kvalitet og levetid.

Maskinsyn gjør robotene tilpasningsdyktige

Roboter kan programmeres på flere måter. De kan programmeres i et simulert miljø, de kan læres på ulike måter og de kan ha ulik grad av signaler og sensorer som forteller noe om objekter rundt dem som de skal håndtere eller ta hensyn til. Et kamera er den mest fleksible sensoren en robot kan bruke, men også den mest avanserte. En robot kan tillpasse seg til varierte oppgaver ved å ha et eller flere kamera som sensor input. Dette sikrer bedre utnyttelse av robotinvesteringen så lenge kamerasystemet er vesentlig rimeligere enn roboten.

Vi kan leverere komplette robot vision systemer basert på open source programvare eller kommersiell lisensiert programvare. Ta kontakt for å sjekke hvilke vision systemer og roboter vi har erfaring med.

Vi kan også levere uavhengige vision systemer som ikke er integrert med roboter, f.eks for inspeksjon og kvalitetskontroll.

Kontakt Applica Robot Integration

Kontakt oss for en uformell samtale!